Betonrenovering

Efter Decorativas opfattelse beskyttes en beton bedst i et p-hus ved at udlægge et system/en membranbelægningstype, der er tilpasset til den pågældende beton. For belægningstyper gælder, at en fleksibel belægningstype kan klare en langt højere belastning end en ufleksibel og ikke-vandbeskyttende belægning. Type af membran er altafgørende for effektiv vandbeskyttelse. Utætheder i belægningen opstår generelt hurtigere i ufleksible belægningstyper og i asfalt.

Decorativa udfører alle former for betonrenovering såsom

  • katodisk beskyttelse
  • zinkanoder
  • korrosionsbremsende svumning/mørtel
  • kulfiberbåndsforstærkning
  • opsætning af hele Gottfred Petersens program i Miguaskinner til dilatationfuger eller andre bevægelsesfuger.
Illum Totalrenovering Illum Totalrenovering
Illum Totalrenovering: maling af lofter og vægge, betonrenovering med kulfiberbåndsforstærkning.

Ved gennemgang og analyse af et parkeringshus viser det sig ofte nødvendigt at foretage betonrenovering, inden selve belægningsdelen kan udføres. Ved alvorligere beton-, armering- og korrosionsskader udfører vi renoveringen i samarbejde med ingeniører i både regningsarbejde, hoved- og totalentreprise.

Privat udendørs p-dæk i Hillrød Privat udendørs p-dæk i Hillrød
Privat udendørs p-dæk i Hillrød. Betonrenovering, indboring af ny armering, vandsikring.
Vandskade i form af delaminering, frostsprængning eller saltskade, så der påføres zinkanoder på afrenset armering. Vandskade i form af delaminering, frostsprængning eller saltskade, så der påføres zinkanoder på afrenset armering.
Vandskade i form af delaminering, frostsprængning eller saltskade, så der påføres zinkanoder på afrenset armering.

Ubeskyttede betonoverflader

Mange betonoverflader i parkeringshuse er ubeskyttede og derfor meget sårbare. Decorativa er meget opmærksom på og grundig med at fjerne dårlig beton, og således sikre en bygnings stabilitet og holdbarhed. Armering afrenses og korrosionbeskyttes med korrosionsbremsende svumning. Vi bruger også inhibitor.

Vandsikring af rampeside, med korrosinsbremsende svumning. Vandsikring af rampeside, med korrosinsbremsende svumning.
Vandsikring af rampeside, med korrosinsbremsende svumning. Ødelagt belægning ved rist .klar til ny membranbelægning.

Ødelagt beton

Biler bringer salte med ind om vinteren. Salte omdannes til klorider, som forårsager alvorlig korrosion i betonens armering. I parkeringshuse, hvor der er lagt belægning oven over betonen til beskyttelse af denne, kan den være hårdt medtaget af nedtrængende saltvand, fordi der ofte er valgt en forkert og ufleksibel belægningstype.

Sne/salt. Betonskade, rusten armering.
Sandblæst armering.

Ødelagte belægninger

  • I belægninger ses utætheder generelt nemt i form af revner og afskalninger
  • I belægninger, som er udlagt oven på beton, vil betonen typisk være skadet netop her.
  • I asfalt er utætheder meget svære at fastslå, da en revne et pågældende sted ikke nødvendigvis angiver det sårbare sted.

Løsninger/ samarbejdspartnere

Ved totalrenovering af Illums parkeringshus arbejdede vi sammen med Sika og lagde deres Sika Cardeck Elastic membranbelægning. Yderligere lavede vi kulfiberbåndsforstærkning med Sika Carbo Dur som forstærkning af bærerevnen i betonen. Andre steder er der brugt BASF Masterseal og Mastertop. Flowcrete er brugt i Varde parkeringsdæk. De senere år er vi gået meget over til Triflex Waterproofing Membrane System og er Nordens eneste aut. entreprenør uddannet på deres tekniske institut i Minden Tyskland. Max Frank er vores førende leverandør med betonrenoveringsløsninger. STO- og Fosrocprodukter er også brugt i de mere end 100 parkeringshuse vi har arbejdet i. Dilatationsfuger mm. her er Migua systemet fra Gottfred Petersen, hvor deres tekniske afdeling bakker os op.

Kulfiberbåndsforstærkning Sika Carbo Dur Galvashields zinkanode fra Max Frank
Kulfiberbåndsforstærkning Sika Carbo Dur / Galvashields zinkanode fra Max Frank.
Gammel dilatationsfugesystem Migua lavet sammen med Triflex, markedets mest sikre sammenbygning for totalt vandtætning.
Migua lavet sammen med Triflex, markedets mest sikre sammenbygning for totalt vandtætning.
På billede 1 ses gammel dilatationsfugesystem, mens der på billede 2 og 3 ses Migua lavet sammen med Triflex, markedets mest sikre sammenbygning for totalt vandtætning.

Decorativa betonrenoverer

Decorativa betonrenoverer Decorativa betonrenoverer

Decorativa kan udlægge vandbeskyttende belægning direkte på såvel beton som på asfalt. Her udlagt på asfalt.

Decorativa kan også være behjælpelig med alt i betonrenovering på altangange, altaner mm. Vi foretager kloridmålinger og test af betonstyrke med efterfølgende helhedsløsninger. Rapport udføres. Kontakt vores tekniske afdeling 46 32 05 01.

Decorativa betonrenoverer