Vandtætning / belægning

  • hurtig ind - hurtig ud
  • åbent, mens der arbejdes
  • ét telefonnummer 46 32 05 01
  • vi laver projekt og totalløsning - vi løser alt
  • op til 10 års garanti for vandtæthed
  • Triflex Waterproofing Membrane System benyttes ofte. Den har en revneoverbyggende effekt op til 2 mm og er OS 10 certificeret.

Forarbejde = vandsikring

Decorativa udfører et vandtæt parkeringsdæk og lægger ikke kun vægt på at lave den bedst mulige belægning - for os er vandsikring af parkeringsarealet af lige så stor vigtighed. Derfor vandsikres bygningsdetaljer så som

  • aquarender, søjler, afløb, riste
Vandsikring af aquarender, søjler, afløb, riste Vandsikring af aquarender, søjler, afløb, riste
Vandsikring af aquarender, søjler, afløb, riste Vandsikring af aquarender, søjler, afløb, riste
Vandsikring af aquarender, søjler, afløb, riste Vandsikring af aquarender, søjler, afløb, riste
  • horisontale og vertikale flader
Vandsikring af horisontale og vertikale flader Vandsikring af horisontale og vertikale flader
Vandsikring af horisontale og vertikale flader Vandsikring af horisontale og vertikale flader
  • lunker
Vandsikring af lunker Vandsikring af lunker

Decorativa lægger stor vægt på forarbejde, som bl.a. består i udjævning af lunker. Lunker kan indeholde meget vand og derfor være til stor gene og fare for brugerne.

Belægning

Decorativas belægning kan udlægges på stort alle former for underlag. Såsom på asfalt støbeasfalt, densiphalt og selvfølgelig på de fleste cementbaserede produkter.

Belægning Belægning
Belægning

Sågar også oven på tagpap.

Belægning Belægning
Belægning

Her har man i små 10 år konstant haft utæt tagpap / tagpapmembran med vandnedtrængning. Nu tørt på fjerde år.

Vi udlægger acryl, epoxy og polyurethan. Decorativa leverer garanti for vedhæftning. Spar penge ved hurtig renovering. Vi udlægger med hurtighærdende produkter, og dermed kan et p-hus holdes åbent under renoveringen.

Problematikker og løsninger

Vi ser mange parkeringshuse / parkeringsdæk / ramper, hvor vandindtrængning er problematisk for bygningen og dens brugere. Derfor lægger vi et stort arbejde i at vandsikre / vandtætne et parkeringsareal, inden belægningen-membranen lægges på. Vi har øje for alle bygningens detaljer. Hvis ikke en bygnings detaljer er vandsikret, såsom eksempelvis afløb, riste, aquarender og søjler, udgør dette i realiteten en potentiel risiko for vandindtrængning / vandskade.

Problematikker og løsninger Problematikker og løsninger
Problematikker og løsninger Problematikker og løsninger
Problematikker og løsninger Problematikker og løsninger

Projektet

Det typiske entrepriseforløb starter med en rapport over p-husets tilstand. Derefter udarbejdes forslag med løsningsmuligheder baseret på rapporten. Forslaget indeholder også design- og optimeringsforslag. Der afsluttes med en garanti, drift- og vedligeholdsplan, serviceaftale samt aflevering af ks-materiale. Der kan indbygges en 10 års garanti.

Kontakt os gerne for et besigtigelsesbesøg. Danmarks førende vandtætningsspecialist med arbejde udført for boligselskaber, offentlige bygninger, private bygherre og mere end 300.000 kv.m overflader i mere end 100 parkeringshuse, ramper mm.

NYT – NYT - NYT - Tagrenovering og utætte altaner, membranbelægning med garanti, skridsikring af altaner.

Tagrenovering og utætte altaner

Balkon http://www.triflex.com/en/product-systems/balcony.html
Tagrenovering http://www.triflex.com/en/product-systems/roof.html